รอบรู้เรื่องรถ

เช็คให้ชัวร์! พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร ต่างจากประกันรถยนต์อย่างไร ?

หลายคนมักสับสนระหว่าง พ.ร.บ. รถยนต์ และประกันรถยนต์ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องมีสำหรับผู้ใช้รถยนต์  บทความนี้จะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่าง เพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้อง 

พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร?

พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่กำหนดให้เจ้าของรถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัยภาคบังคับ เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์

ประกันรถยนต์ คืออะไร?

ประกันรถยนต์ เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้เอาประกันภัย (เจ้าของรถยนต์) กับบริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก

ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. กับ ประกันรถยนต์

คุณสมบัติ พ.ร.บ. รถยนต์

 • เป็นประกันภัยภาคบังคับ
 • เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัย
 • คุ้มครองบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ตามจำนวนเงินที่กฎหมายกำหนด)
 • เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทุกบริษัท

คุณสมบัติ ประกันรถยนต์

 • เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ
 • เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและความรับผิดชอบ
 • คุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันไปตามบริษัทประกันภัยและประเภทของประกัน

ทำไมต้องมีทั้ง พ.ร.บ. และ ประกันรถยนต์?

 • พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองผู้ประสบภัย แต่ความคุ้มครองมีจำนวนจำกัด 
 • ประกันรถยนต์ คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย รวมถึงความเสียหายที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองของ พ.ร.บ. 

ซื้อ พ.ร.บ. และ ประกันรถยนต์ ที่ไหน?

 • พ.ร.บ. รถยนต์ สามารถซื้อได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ หรือบริษัทประกันภัย 
 • ประกันรถยนต์ สามารถซื้อได้จากบริษัทประกันภัยโดยตรง หรือผ่านตัวแทนประกันภัย 

ทั้ง พ.ร.บ. รถยนต์ และ ประกันรถยนต์ เป็นเอกสารสำคัญที่ช่วยคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนน ควรทำทั้งสองอย่างเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม

บทความเพิ่มเติม

kaisoubiyori.com

#ไคโซบิโยริ นักเขียนบล็อกที่รักในการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านเว็บบล็อก ชอบดูธุรกิจการตลาดออนไลน์ เรื่องสายมูดูดวง แบบสุดโต่ง บล็อกไคโซบิโยรินำข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน มาเรียบเรียงได้สนุกสนานและเข้าใจง่าย ติดตามบล็อกของไคโซบิโยริจะได้สัมผัสกับเรื่องราวที่หลากหลายและน่าติดตาม

https://kaisoubiyori.com
ขึ้น
+