รอบรู้เรื่องรถ

เงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะสามารถผ่อนรถยนต์ได้ ?

การตัดสินใจซื้อรถยนต์ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหลายคน เพราะนอกเหนือจากเงินดาวน์แล้ว ยังต้องคำนวณถึงภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระต่อเดือน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องทางการเงิน บทความนี้จึงจะมาไขข้อสงสัย “เงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะสามารถผ่อนรถยนต์ได้?” พร้อมคำแนะนำในการวางแผนการเงิน สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์คู่ใจ

ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา

ก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมิน “ความพร้อมทางการเงิน” โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก ดังนี้

1. เงินเดือน

 • เงินเดือนขั้นต่ำ: ปัจจุบันอยู่ที่ 354 บาทต่อวัน หรือประมาณ 10,620 บาทต่อเดือน 
 • เงินเดือนเฉลี่ย: ของคนไทยอยู่ที่ 24,000-30,000 บาทต่อเดือน
 • เงินเดือนขั้นสูง: สำหรับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือน

2. หนี้สินที่มีอยู่

 • ยอดหนี้บัตรเครดิต: สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน ฯลฯ 
 • ยิ่งมีหนี้สินมาก: ยิ่งส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้รถยนต์

3. ค่าใช้จ่ายประจำ

 • ค่าที่พัก: ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ฯลฯ 
 • ค่าใช้จ่ายประจำที่สูง: จะส่งผลต่อเงินคงเหลือสำหรับการผ่อนรถยนต์

4. ปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึง

 • เงินดาวน์: ยิ่งเงินดาวน์มาก ยิ่งยอดผ่อนชำระต่อเดือนลดลง 
 • อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อยอดผ่อนชำระต่อเดือน 
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ: ยิ่งผ่อนนาน ยิ่งยอดผ่อนชำระต่อเดือนลดลง แต่ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรวมจะสูงขึ้น 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: นอกเหนือจากค่างวดผ่อนชำระ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าประกันภัย ภาษี ประจำปี ค่าบำรุงรักษา เป็นต้น 

ตัวอย่างการคำนวณแบบละเอียด

 • เงินเดือน 25,000 บาท
 • เงินดาวน์ 200,000 บาท 
 • ราคา: 700,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย: 3% 
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ: 48 เดือน

การคำนวณ

ยอดเงินกู้: 700,000 – 200,000 = 500,000 บาท

ค่างวดต่อเดือน: 500,000 x ( (1+(3/100))^(48) ) / ( (1+(3/100))^(48)-1 ) ) = 11,622.55 บาท

% ของรายได้ที่ใช้ผ่อนรถ: 11,622.55 / 25,000 x 100 = 46.49% 

ผลลัพธ์: ในตัวอย่างนี้ ยอดค่างวดต่อเดือนอยู่ที่ 11,622.55 บาท คิดเป็น 46.49% ของรายได้ ซึ่งเกินกว่าที่ ธปท. แนะนำไว้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แนะนำว่า ยอดผ่อนชำระหนี้ต่อเดือน ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน)

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เลือกซื้อรถยนต์ให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ
 • ศึกษาอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่างๆ
 • พิจารณาเงื่อนไขการผ่อนชำระ (เช่น จำนวนเงินดาวน์ ดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อน)
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เพื่อวางแผนการเงินที่เหมาะสม 

ข้อควรระวัง

 • อย่ากู้เกินตัว: การกู้เงินเกินตัวนำไปสู่ปัญหาหนี้สิน 
 • บริหารจัดการเงิน: วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ 
 • ศึกษาข้อมูลให้ดี: ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

การตัดสินใจซื้อรถยนต์ ควรคำนึงถึง “ความพร้อมทางการเงิน” เป็นสำคัญ โดยพิจารณาเงินเดือน หนี้สิน ค่าใช้จ่าย และ DTI ควบคู่ไปกับการวางแผนการเงินที่รอบคอบ เพื่อให้การผ่อนชำระราบรื่น และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในระยะยาว

บทความเพิ่มเติม

kaisoubiyori.com

#ไคโซบิโยริ นักเขียนบล็อกที่รักในการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านเว็บบล็อก ชอบดูธุรกิจการตลาดออนไลน์ เรื่องสายมูดูดวง แบบสุดโต่ง บล็อกไคโซบิโยรินำข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน มาเรียบเรียงได้สนุกสนานและเข้าใจง่าย ติดตามบล็อกของไคโซบิโยริจะได้สัมผัสกับเรื่องราวที่หลากหลายและน่าติดตาม

https://kaisoubiyori.com
ขึ้น
+