ความรู้ทั่วไป

อยากจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมของไทย ทำอย่างไรบ้าง ?

คู่รัก LGBTQ+ ในไทย ใฝ่ฝันอยากจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม (Marriage Equality) มีสิทธิ์และหน้าที่เหมือนคู่รักต่างเพศ ได้รับการ คุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกัน นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย บทความนี้รวบรวมข้อมูล กระบวนการ และขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมของไทย เพื่อคู่รักทุกคู่ที่ต้องการก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างมั่นคง 

อยากจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมของไทย ทำอย่างไรบ้าง ?

1. เตรียมเอกสาร

  • บัตรประจำตัวประชาชนของทั้งสองฝ่าย 
  • ทะเบียนบ้าของทั้งสองฝ่าย
  • สูติบัตรของทั้งสองฝ่าย
  • ใบรับรองแพทย์ (ระบุเพศสภาพ) ของทั้งสองฝ่าย (หากเคยทำการผ่าตัดแปลงเพศ)
  • หนังสือยินยอม ของบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ปกครอง (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)
  • หลักฐานแสดงฐานะการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน สมุดบัญชีเงินฝาก (ไม่จำเป็น)

หมายเหตุ: เอกสารที่ใช้ต้องเป็นฉบับจริง และอาจมีการปรับเปลี่ยนเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละเขต ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เขตที่ต้องการจดทะเบียนสมรส

2. ยื่นคำร้อง

นำเอกสารที่เตรียมไว้มายื่นพร้อมกับ คู่รัก LGBTQ+ ทั้งสองฝ่าย ณ สำนักงานเขตที่คู่รักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนา 

3. ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม 100 บาท 

4. รอรับใบสำคัญการสมรส

หลังจากยื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและทำการจดทะเบียนสมรสให้ ท่านสามารถรับใบสำคัญการสมรสได้ภายใน 3 วันทำการ

คำถามที่พบบ่อย

สามารถจดทะเบียนสมรสย้อนหลังได้ไหม?

– ไม่สามารถย้อนหลังได้ สามารถจดทะเบียนได้เฉพาะวันที่ยื่นคำร้องเป็นต้นไป

ต้องจดทะเบียนสมรสที่เดียวกันไหม?

– ไม่จำเป็น สามารถเลือกจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตใดก็ได้

ต้องแจ้งความประสงค์จดทะเบียนล่วงหน้าหรือไม่?

– ไม่จำเป็น สามารถมายื่นคำร้องและจดทะเบียนสมรสได้ทันที

การจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมทางกฎหมายให้กับคู่รัก LGBTQ+ ในไทย ข้อมูลในบทความนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคู่รักทุกคู่ที่ต้องการเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บทความเพิ่มเติม

kaisoubiyori.com

#ไคโซบิโยริ นักเขียนบล็อกที่รักในการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านเว็บบล็อก ชอบดูธุรกิจการตลาดออนไลน์ เรื่องสายมูดูดวง แบบสุดโต่ง บล็อกไคโซบิโยรินำข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน มาเรียบเรียงได้สนุกสนานและเข้าใจง่าย ติดตามบล็อกของไคโซบิโยริจะได้สัมผัสกับเรื่องราวที่หลากหลายและน่าติดตาม

https://kaisoubiyori.com
ขึ้น
+